BROWSE TITLES
A :: B :: C :: D :: E :: F :: G :: H :: I :: J :: K :: L :: M :: N :: O :: P :: Q :: R :: S :: T :: U :: V :: W :: X :: Y :: Z

Browse by author or issue


Defascizarea Universităţii „Regele Ferdinand I” din Cluj (1944-1946). Epurările şi comprimările corpului didactic [vol.XI, 2009]

MIHAI TEODOR NICOARĂ


Defensa patriei. Simboluri naţionale în Parlamentul României (a doua parte a veacului al XIX-lea) [vol.VI, 2004]

SILVIA MARTON


Definiţii ale războiului, războiului clasic-limitat şi războiului total în opera lui Quincy Wright [vol.VI, 2004]

FLORIN DIACONU


De la jurisdicţia ecleziastică la comunitatea politică. O speţă din 1391 [vol.I, 1999]

BARBU, DANIEL


De la memoria evreiască la memoria israeliană: inventarea noţiunilor de real şi de eveniment ca premisă a acţiunii politice [vol.XII, 2010]

MĂDĂLINA VÂRTEJANU-JOUBERT


De l’antisémitisme au fascisme en Roumanie: naissance du Roumain nouveau régénéré par la révolution de droite [vol.X, 2008]

TRAIAN SANDU


De la pyramide au reseau? Le juge constitutionel français face à l’Europe [vol.IX, 2007]

GATIEN DU BOIS


Despre „stat”, „oamenii muncii” şi „suveranitate”: Ordinea comunistă şi articulaţiile ei legale [vol.IV, 2002]

IOAN STANOMIR


Dialectes périphériques sur les marges orientales de l’Europe: le moldave/roumain de Transnistrie et le tchango/hongrois de Roumanie entre velléités de standardisation et nivellement linguistique [vol.XI, 2009]

TIVADAR PALÁGYI


Dialogul oglinzilor. Machiavelli şi reflecţia politică românească [vol.I, 1999]

STANOMIR, IOAN


Different models in educational regional policies in Spain [vol.XV, no.2, 2013]

ELISEO R. LÓPEZ SÁNCHEZ


Din corespondenţa conservatorilor români (1859-1861). Scrisori ale lui Barbu Catargiu, Constantin N. Brăiloiu şi Apostol Arsache [vol.IV, 2003]

LAURENŢIU VLAD


Discourse analysis and the production of meaning in international relations research: a brief methodological outline [vol.XV, no.2, 2013]

LUCIANA ALEXANDRA GHICA


Discoursing Stability: the Conception of Minorities in the Human Domain under Turkish Sovereignty [vol.XIII, no.2, 2011]

DRAGOŞ MATEESCU


Discursul electoral analizat dintr-o perspectivă funcţionalistă [vol.VI, 2004]

ALINA POP


Drepturile politice ale dobrogenilor în paginile jurnalului Conservatorul Constanţei (1909-1912) [vol.X, 2008]

ADRIAN SANDU


Droite française, fascisme italien: influences croisées sur la Garde de Fer [vol.VI, 2004]

TRAIAN SANDU