2012: Year XIV, Issue 2

SUMAR · SOMMAIRE · CONTENTS


ROMANIAN POLITICAL HISTORY | HISTOIRE POLITIQUE ROUMAINE | ISTORIE POLITICĂ ROMÂNEASCĂ


COSMIN-ŞTEFAN DOGARU

Charles Ier et la construction du régime politique roumain [p. 3]

Abstract Full text


ANDREI POPESCU

Grigore N. Filipescu (1886-1938). Repere biografice [p. 17]

Abstract | Full textIDEOLOGY, EDUCATION, PROPAGANDA | IDÉOLOGIE, ÉDUCATION, PROPAGANDE | IDEOLOGIE, EDUCAŢIE, PROPAGANDĂ


MIHAI CHIOVEANU

La Liturgie apocalyptique d'un mouvement politique séculaire. Déchifrer l'idéologie de la Garde de Fer [p. 47]

Abstract | Full text


IRINA MATEI

Educaţie, politică şi propagandă. Studenţii români şi universităţile naziste [p. 63]

Abstract | Full textGENDER, IDEOLOGY, POLITICAL REGIME | GENRE, IDÉOLOGIE, RÉGIME POLITIQUE | GEN, IDEOLOGIE, REGIM POLITIC


PETRUŢA CÎRDEI

Femeia comunistă între realitate, doctrină şi propagandă [p. 75]

Abstract | Full text


IONELA BĂLUŢĂ

Femeile în spaţiul politic din România postcomunistă. De la „jocul politic” la construcţia socială [p. 87]

Abstract | Full textMISCELLANEA | WORK IN PROGRESS | ATELIER


LIVIU-MARIUS MITE

Niccolò Machiavelli şi Kautilya: două reflecţii filosofice cu privire la arta guvernării [p. 97]

Abstract | Full text


MATEI LADEA

Curtea Constituţională germană, balanţă a relaţiilor federalo-comunitară [p. 111]

Abstract | Full text


* * *


BOOK REVIEWS / COMPTES - RENDUS / RECENZII [p. 133]

BOOK NOTES / NOTES DE LECTURE / NOTE DE LECTURĂ


VOLUME ALE CADRELOR DIDACTICE DIN FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE A UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI (2012) [p. 144]