2003: Year V

SUMAR · SOMMAIRE · CONTENTS


CONSERVATORI ŞI CONSERVATORISM


LAURENŢIU VLAD

Din corespondenţa conservatorilor români (1859-1861). Scrisori ale lui Barbu Catargiu, Constantin N. Brăiloiu şi Apostol Arsache [p.3]

Full text


IOAN STANOMIR

„Bătrâni şi tineri”. Câteva note asupra conservatorismului eminescian [p.15]

Full textROMÂNIA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ | LA ROUMANIE ET L’UNION EUROPÉENNE


RUXANDRA IVAN

Participation de la Roumanie à la Convention sur l’avenir de l’Europe [p.27]

Full text


RAMONA COMAN

Révisions constitutionnelles et intégration européenne. La révision de la Constitution de la Roumanie (2003) [p.47 ]

Full text


MISCELLANEA


MARIUS SEBE

A Romanian Tribute to Sherman Kent [p.57]

Full text


CAMELIA VOINEA

An Interdisciplinary Research Approach to Political Science – Specific Modeling and Simulation Tools [p.69]

Full text


Volume ale cadrelor didactice din Facultatea de Ştiinţe Politice (2003) [p.99]

Studia Politica. The Romanian Political Science Review (2003) [p.101]