2001: Year III

SUMAR · SOMMAIRE · CONTENTS


INSTITUŢII ROMÂNEŞTI ÎN SECOLUL AL XIX-LEA


LIGIA LIVADĂ

„Iubitoarea de oameni stăpânire”. Logofeţia Pricinilor Bisericeşti şi cazul unui copil orfan de la 1832 [p.3]

Full text


IOAN STANOMIR

Comisia Centrală de la Focşani şi opera sa constituţională [p.9]

Full text


DANA CADESCHI

Câteva aspecte privind aplicarea Legii pentru autorizarea comunelor urbane de a avea poliţie municipală (1878) [p.45]

Full textPERSPECTIVE ECONOMICE ASUPRA EFICIENŢEI INSTITUŢIILOR


PAUL FUDULU

Sindromul instituţiilor slabe ca efect al decalajului cultural instituţional [p.55]

Full text


COSMIN MARINESCU

Eficienţă şi etică. Despre relevanţa costurilor de tranzacţie în analiza instituţiilor [p.81]

Full textDEZBATERI PARADIGMATICE ÎN RELAŢIILE INTERNAŢIONALE


RUXANDRA IVAN

Este posibilă gândirea strategică în afara paradigmei realiste? [p.99]

Full text


MARINA ELENA TĂTĂRÂM

An Epistemological Debate? The Copenhagen School of Security Studies and Some Realist Responses to Waltz’s Neorealism [p.109]

Full text


Volume ale cadrelor didactice din Facultatea de Ştiinţe Politice (2001) [p.125]

Studia Politica. The Romanian Political Science Rewiew (2001) [p.127]