BROWSE AUTHORS

A :: B :: C :: D :: E :: F :: G :: H :: I :: J :: K :: L :: M :: N :: O :: P :: Q :: R :: S :: T :: U :: V :: W :: X :: Y :: Z


Browse by title or issue


SABIC, NORBERT

Comparative Analysis of Doctoral Education in Europe

[vol.XVI, no.1, 2014]


SANDU, ADRIAN

Drepturile politice ale dobrogenilor în paginile jurnalului Conservatorul Constanţei (1909-1912)

[vol.X, 2008]


SANDU, TRAIAN

De l’antisémitisme au fascisme en Roumanie: naissance du Roumain nouveau régénéré par la révolution de droite

[vol.X, 2008]

Droite française, fascisme italien: influences croisées sur la Garde de Fer

[vol.VI, 2004]

Transition institutionnelle, stagnation politique : la révision en 2003 de la Constitution roumaine

[vol.VII, 2005]


SEBE, MARIUS

A Romanian Tribute to Sherman Kent

[vol.IV, 2003]

Why Intelligence? Why do We Need to Include the Word Intelligence in the Romanian Language Dictionary?

[vol.XIII, no.2, 2011]


SEBE, SORIN GABRIEL

Academic Intelligence and Security Studies – AISS 2011: Intelligence Cultures and Communities (November 18-19, 2011, Bucharest)

[vol.XIV, no.1, 2012]

Academic Intelligence and Security Studies – AISS 2010: Making Sense of the New Global Security (November 19-20, 2010, Bucharest)

[vol.XIII, no.2, 2011]


SIGMIREAN, CORNEL

Romanians from Transylvania and the Higher Education in the first Half of Nineteenth Century

[vol.XVI, no.1, 2014]


SIUPIUR, ELENA

The Role of the European Universities in Shaping the Romanian and Sout-East European Political Elites in the Nineteenth Century

[vol.XVI, no.1, 2014]


STANCIU, DIANA

Controversa asupra predestinării (secolul al IX-lea) şi contextul său politic

[vol.VI, 2004]


STANOMIR, IOAN

Autoritarism şi concentrare a puterilor. Notaţii constituţionale asupra regimului antonescian

[vol.IV, 2002]

„Bătrâni şi tineri”. Câteva note asupra conservatorismului eminescian

[vol.IV, 2003]

Comisia Centrală de la Focşani şi opera sa constituţională

[vol.III, 2001]

Conservatorismul şi vocile sale: o încercare de contextualizare

[vol.VII, 2005]

Despre „stat”, „oamenii muncii” şi „suveranitate”: Ordinea comunistă şi articulaţiile ei legale

[vol.IV, 2002]

Dialogul oglinzilor. Machiavelli şi reflecţia politică românească

[vol.I, 1999]

Epoca Adunărilor ad-hoc ca laborator de reflecţie constituţională

[vol.II, 2000]