Browse by title
A :: B :: C :: D :: E :: F :: G :: H :: I :: J :: K :: L :: M :: N :: O :: P :: Q :: R :: S :: T :: U :: V :: W :: X :: Y :: Z


Defascizarea Universităţii „Regele Ferdinand I” din Cluj (1944-1946). Epurările şi comprimările corpului didactic [vol.XI, 2009]
MIHAI TEODOR NICOARĂ

Defensa patriei. Simboluri naţionale în Parlamentul României (a doua parte a veacului al XIX-lea)
SILVIA MARTON

Definiţii ale războiului, războiului clasic-limitat şi războiului total în opera lui Quincy Wright [vol.VI, 2004]
FLORIN DIACONU

De la jurisdicţia ecleziastică la comunitatea politică. O speţă din 1391
 
[vol.I, 1999]
BARBU, DANIEL 

De la memoria evreiască la memoria israeliană: inventarea noţiunilor de real şi de eveniment ca premisă a acţiunii politice [vol.XII, 2010]
MĂDĂLINA VÂRTEJANU-JOUBERT

De l’antisémitisme au fascisme en Roumanie: naissance du Roumain nouveau régénéré par la révolution de droite [vol.X, 2008]
TRAIAN SANDU

De la pyramide au reseau? Le juge constitutionel français face à l’Europe [vol.IX, 2007]
GATIEN DU BOIS

Despre „stat”, „oamenii muncii” şi „suveranitate”: Ordinea comunistă şi articulaţiile ei legale [vol.IV, 2002]
IOAN STANOMIR

Dialectes périphériques sur les marges orientales de l’Europe: le moldave/roumain de Transnistrie et le tchango/hongrois de Roumanie entre velléités de standardisation et nivellement linguistique [vol.XI, 2009]
TIVADAR PALÁGYI

Dialogul oglinzilor. Machiavelli şi reflecţia politică românească [vol.I, 1999]
STANOMIR, IOAN 

Different models in educational regional policies in Spain [vol.XV, no.2, 2013]
ELISEO R. LÓPEZ SÁNCHEZ 

Din corespondenţa conservatorilor români (1859-1861). Scrisori ale lui Barbu Catargiu, Constantin N. Brăiloiu şi Apostol Arsache [vol.IV, 2003]
LAURENŢIU VLAD

Discourse analysis and the production of meaning in international relations research: a brief methodological outline [vol.XV, no.2, 2013]
LUCIANA ALEXANDRA GHICA 

Discoursing Stability: the Conception of Minorities in the Human Domain under Turkish Sovereignty
DRAGOŞ MATEESCU

Discursul electoral analizat dintr-o perspectivă funcţionalistă [vol.VI, 2004]
ALINA POP

Drepturile politice ale dobrogenilor în paginile jurnalului Conservatorul Constanţei (1909-1912)
ADRIAN SANDU 

Droite française, fascisme italien: influences croisées sur la Garde de Fer 
TRAIAN SANDU