Browse by author
A :: B :: C :: D :: E :: F :: G :: H :: I :: J :: K :: L :: M :: N :: O :: P :: Q :: R :: S :: T :: U :: V :: W :: X :: Y :: Z


SABIC, NORBERT
Comparative Analysis of Doctoral Education in Europe
[vol.XVI, no.1, 2014]

SANDU, 
ADRIAN 
Drepturile politice ale dobrogenilor în paginile jurnalului Conservatorul Constanţei (1909-1912)

SANDU, TRAIAN 
De l’antisémitisme au fascisme en Roumanie: naissance du Roumain nouveau régénéré par la révolution de droite
Droite française, fascisme italien: influences croisées sur la Garde de Fer 
Transition institutionnelle, stagnation politique : la révision en 2003 de la Constitution roumaine 

SEBE, MARIUS 
A Romanian Tribute to Sherman Kent
Why Intelligence? Why do We Need to Include the Word Intelligence in the Romanian Language Dictionary? 

SEBE, SORIN GABRIEL 
Academic Intelligence and Security Studies – AISS 2011: Intelligence Cultures and Communities (November 18-19, 2011, Bucharest) 
Academic Intelligence and Security Studies – AISS 2010: Making Sense of the New Global Security (November 19-20, 2010, Bucharest) 

SIGMIREAN, CORNEL
Romanians from Transylvania and the Higher Education in the first Half of Nineteenth Century
[vol.XVI, no.1, 2014]

SIUPIUR, ELENA
The Role of the European Universities in Shaping the Romanian and Sout-East European Political Elites in the Nineteenth Century
[vol.XVI, no.1, 2014]

STANCIU, DIANA 
Caracteristicile lui Shaftesbury – filosofie şi politică 
Controversa asupra predestinării (secolul al IX-lea) şi contextul său politic

STANOMIR, IOAN 
Autoritarism şi concentrare a puterilor. Notaţii constituţionale asupra regimului antonescian 
„Bătrâni şi tineri”. Câteva note asupra conservatorismului eminescian
Comisia Centrală de la Focşani şi opera sa constituţională 
Conservatorismul şi vocile sale: o încercare de contextualizare
Despre „stat”, „oamenii muncii” şi „suveranitate”: Ordinea comunistă şi articulaţiile ei legale 
Dialogul oglinzilor. Machiavelli şi reflecţia politică românească 
Epoca Adunărilor ad-hoc ca laborator de reflecţie constituţională