Browse by author
A :: B :: C :: D :: E :: F :: G :: H :: I :: J :: K :: L :: M :: N :: O :: P :: Q :: R :: S :: T :: U :: V :: W :: X :: Y :: Z


LADEA, MATEI 
Curtea Constituţională germană, balanţă a relaţiilor federalo-comunitare
Romania’s Take on Constitutionalism. A Comparative Approach towards Constitutional Courts 

LEAUA, ANA LIGIA 
Provocări de mediu la adresa securităţii naţionale – Calitatea şi gestionarea resurselor de apă 

LIVADĂ-CADESCHI, LIGIA 
Asistenţa socială la începutul epocii moderne. Cazul românesc şi european 
Financing Social Care in the Romanian Principalities in the Eighteenth and Nineteenth Centuries
„Iubitoarea de oameni stăpânire”. Logofeţia Pricinilor Bisericeşti şi cazul unui copil orfan de la 1832 
Pensii pentru cerşetorii familişti. Aspecte ale asistenţei publice muntene în prima jumătate a secolului al XIX-lea 

LÖNHÁRT, TAMÁS
Representing an Ethnic Community in a Communist State: Transylvanian Hungarian Intellectuals between Cohabitation and Resistance

LÓPEZ SÁNCHEZ, ELISEO R. 
Different models in educational regional policies in Spain