ARCHIVE
2013: Year XV, Issue 2

SUMAR · SOMMAIRE · CONTENTS


TRENDS IN CONTEMPORARY INTERNATIONAL RELATIONS /
DIRECTIONS DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES CONTEMPORAINES /
DIRECŢII ÎN RELAŢIILE INTERNAŢIONALE CONTEMPORANE

LUCIANA ALEXANDRA GHICA
[p. 3]
Discourse analysis and the production of meaning in international relations research: a brief methodological outline
Abstract 
Full text

Europa del Nord: una regione di pace?
Abstract
  Full text

Sicurezza alimentare tra commercio internazionale e land grabbing
Abstract   Full text
PUBLIC POLICIES /
POLITIQUES PUBLIQUES /
POLITICI PUBLICE

PHILIPPE ZITTOUN
[p. 39]
From the garbage can model to the theory of recycling: reconsidering policy formulation as a process of struggling to define a policy statement
Abstract  
Full text
Un « État en action » contre les discriminations. De l’invention d’une politique publique a l’émergence d’une forme nouvelle de gouvernance en France
Abstract  
Full text

ELISEO R. LÓPEZ SÁNCHEZ
[p. 75]
Different models in educational regional policies in Spain
Abstract  
Full text

MISCELLANEA
WORK IN PROGRESS / 
RECHERCHES EN COURS / ATELIER
„Lumea dinăuntru şi lumea dinafară”: despre tradiţii, solidarităţi şi cultură politică. Pe marginea unor intervenţii ale lui Alexandru Duţu în presa culturală şi de opinie românească, 1990-1998 
Hygiène, genre et nation dans la seconde moitié du XIXe siècle roumain 
Recuperarea memoriei interbrigadiştilor şi maquisarzilor români. studiu de caz: Ion Călin (II) 
Abstract   Full text
BOOK REVIEWS / COMPTES - RENDUS / RECENZII 
BOOK NOTES / NOTES DE LECTURE / NOTE DE LECTURĂ [p. 149]
Full text

AUTHORS / AUTEURS / AUTORI [p. 169]