ARCHIVE
2012: Year XIV, Issue 2

SUMAR · SOMMAIRE · CONTENTSROMANIAN POLITICAL HISTORY /
HISTOIRE POLITIQUE ROUMAINE / 
ISTORIE POLITICĂ ROMÂNEASCĂ 

COSMIN-ŞTEFAN DOGARU
Charles Ier et la construction du régime politique roumain [p. 3]

ANDREI POPESCU
Grigore N. Filipescu (1886-1938). Repere biografice [p. 17]
IDEOLOGY, EDUCATION, PROPAGANDA /
IDÉOLOGIE, ÉDUCATION, PROPAGANDE /
IDEOLOGIE, EDUCAŢIE, PROPAGANDĂ 


MIHAI CHIOVEANU
La Liturgie apocalyptique d'un mouvement politique séculaire. Déchifrer l'idéologie de la Garde de Fer [p. 47]
Abstract   Full text

IRINA MATEI
Educaţie, politică şi propagandă. Studenţii români şi universităţile naziste [p. 63]
Abstract  Full text


GENDER, IDEOLOGY, POLITICAL REGIME /
GENRE, IDÉOLOGIE, RÉGIME POLITIQUE /
GEN, IDEOLOGIE, REGIM POLITIC 


PETRUŢA CÎRDEI 
Femeia comunistă între realitate, doctrină şi propagandă [p. 75]
Abstract   Full text

IONELA BĂLUŢĂ
Femeile în spaţiul politic din România postcomunistă. De la „jocul politic” la construcţia socială [p. 87]
Abstract   Full text


MISCELLANEA /
WORK IN PROGRESS /
ATELIER

LIVIU-MARIUS MITE
Niccolò Machiavelli şi Kautilya: două reflecţii filosofice cu privire la arta guvernării [p. 97]
Abstract   Full text

MATEI LADEA 
Curtea Constituţională germană, balanţă a relaţiilor federalo-comunitară [p. 111]
Abstract   Full text

*    *    *

BOOK REVIEWS / COMPTES - RENDUS / RECENZII
[p. 133]
BOOK NOTES / NOTES DE LECTURE / NOTE DE LECTURĂ

VOLUME ALE CADRELOR DIDACTICE DIN FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE A UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI (2012) [p. 144]