ARCHIVE
2008: Year X

SUMAR · SOMMAIRE · CONTENTSISTORIE POLITICĂ ROMÂNEASCĂ, SECOLELE XIX-XX

COSMIN-ŞTEFAN DOGARU
Bipartidismul românesc. Implicarea lui Carol I şi a liderilor politici în funcţionarea alternanţei la guvernare (1895-1914) [p.3] 
Abstract          Full text

ADRIAN SANDU
Drepturile politice ale dobrogenilor în paginile jurnalului Conservatorul Constanţei (1909-1912) [p.19]
Abstract          Full text


L’EXTRÊME DROITE, HIER ET AUJOURD’HUI

TRAIAN SANDU
De l’antisémitisme au fascisme en Roumanie: naissance du Roumain nouveau régénéré par la révolution de droite [p.31] 
Abstract         Full text


OLIVIER CASSAGNAU
Le discours identitaire d’extrême droite: révélateur d’une idéologie aux marges du paysage politique? [p.47] 
Abstract         Full text


EUROPEAN STUDIES AND INTERNATIONAL RELATIONS / 
ÉTUDES EUROPÉENES ET RELATIONS INTERNATIONALES 

BOGDANA PETRICĂ
L’évolution des relations politiques entre l’ouest et l’est de l’Europe (1988-1993) [p.59] 
Abstract         Full text

LUCIANA-ALEXANDRA GHICA
Rhetorical Strategies, Institutional Dilemmas: the Visegrád Group and the Baltic Cooperation Facing the EU and NATO Accession Process [p.75] 
Abstract         Full text


MISCELLANEA

LIGIA LIVADĂ-CADESCHI
Pensii pentru cerşetorii familişti. Aspecte ale asistenţei publice muntene în prima jumătate a secolului al XIX-lea [p.87] 
Abstract         Full text