ARCHIVE
2001: Year III

sumar· sOmmaire · CONTENTS


INSTITUŢII ROMÂNEŞTI ÎN SECOLUL AL XIX-LEA

LIGIA LIVADĂ
 „Iubitoarea de oameni stăpânire”. Logofeţia Pricinilor Bisericeşti şi cazul unui copil orfan de la 1832 [p.3]
IOAN STANOMIR
Comisia Centrală de la Focşani şi opera sa constituţională [p.9]
DANA CADESCHI
Câteva aspecte privind aplicarea Legii pentru autorizarea comunelor urbane de a avea poliţie municipală (1878) [p.45]

PERSPECTIVE ECONOMICE ASUPRA EFICIENŢEI INSTITUŢIILOR

PAUL FUDULU
Sindromul instituţiilor slabe ca efect al decalajului cultural instituţional [p.55]

COSMIN MARINESCU
Eficienţă şi etică. Despre relevanţa costurilor de tranzacţie în analiza instituţiilor [p.81]

DEZBATERI PARADIGMATICE ÎN RELAŢIILE INTERNAŢIONALE

RUXANDRA IVAN
Este posibilă gândirea strategică în afara paradigmei realiste? [p.99] 
MARINA ELENA TĂTĂRÂM
An Epistemological Debate? The Copenhagen School of Security Studies and Some Realist Responses to Waltz’s Neorealism [p.109]

Volume ale cadrelor didactice din Facultatea de Ştiinţe Politice (2001) [p.125]
Studia Politica. The Romanian Political Science Rewiew (2001) [p.127]